Dostupnost
mobilne telefonije
Mreža 064 i 065
dostupna u celom delu punog pravca osim na putu
Rogačica - Dub

***  Zbog jačine predajnika bosanskih operatera
ulazi se u režim rominga , pa je potrebno mrežu odabrati manuelno.
Mreža 062 i 063
najbolji signal je u okolini Bajine Bašte, dok na ostalim lokacijama je
siglal slab ili ga nema

***  Zbog jačine predajnika bosanskih operatera
ulazi se u režim rominga , pa je potrebno mrežu odabrati manuelno.
Mreža 060 i 061
Nemamo tačnih podataka , ali VIP kada nema svoje
predajnike koristi usluge drigih operatera pa predpostavljamo da
nema većih problema ??
O nama
knjiga utisaka
Guestbook
komentar
uslovi
marketing