marketing
LARGO Nuova doo
madvertising

Milutina Milankoviċa 132
11070 Novi Beograd

tel    065 210 35 06
        060 310 6 310

email: marketing@zlatiborskiokrug.net

kontakt / contacts
     Ukoliko želite da postavite baner ili prezentaciju svoje ponude na www.zlatiborskiokrug.net
na raspolaganju su vam sledeċe pozicije :

MASTER
baner


                                          

autor Aleksandar  MILJEVIĊč
Paket 1


                                          

autor Aleksandar  MILJEVIĊč
¬povratak
O nama
Guestbook
knjiga utisaka
komentar
uslovi
dimenzija 130 x 60 px
pozicija : vrh strane     
             desno
vidljivost na stranama :
·  naslovna
· Valjevo-Rogačica
· Tara
· Ravna Tara
· Mitrovac
· Predov Krst
· Zaovine
· Užice-Kremna
· Mokra Gora
· Zlatibor
· Kraljeve vode
· Užice

č
dimenzija 130 x 80 px
pozicija : desno
vidljivost na stranama :

·  naslovna
+izrada strane
ili link ka
vašem sajtu
( ako ga imate )


č
rublika Preporučujemoč
Paket 2


                                          

autor Aleksandar  MILJEVIĊč
·  naslovna
+ link ka
vašem sajtu
( ako ga imate )


č
Paket 3


                                          

autor Aleksandar  MILJEVIĊč
dimenzija 130 x 80 px
pozicija : desno
vidljivost na stranama :

· bilo koje tri strane iz glavnog menija
+izrada strane
ili link ka
vašem sajtu
( ako ga imate )


č
rublika Preporučujemoč
· bilo koja strana iz glavnog menija*
+  link ka
vašem sajtu
( ako ga imate )


č
* osim naslovne strane


č
Paket 4


                                          

autor Aleksandar  MILJEVIĊč
meni Smeštaj


č
dimenzija 130 x 80 px
pozicija : desno
vidljivost na stranama :

· bilo koje tri strane iz glavnog menija
+izrada strane
ili link ka
vašem sajtu
( ako ga imate )


č
· strane u meni-ju
Smeštaj
+  link ka
vašem sajtu
( ako ga imate )
+pozicioniranje na mapi

gratis
izrada strane sa 10-12 fotografija i kontaktom


č
marketing