Od Predovog krsta vode putevi u raznim pravcima, a ovde je i polazno mesto planinarskih staza.Makadmskim putem i šumskim stazama stiže se  do sela Jagoštica, okruženog kamenim liticama, velikim rezervatima i lovištima, najudaljenijeg sela u Nacionalnom parku.
Jezero Peruċac
900 m ( n.v )
Jezero Zaovine
Derventa
knjiga utisaka
Guestbook
početna
komentar
Predov krst
          je lokalitet, na 1070 m n.v . Nalazi se na krajnjem zapadu Tare.Ova oaza netaknute prirode i njena udaljenost sačuvala je biljni i životinjski svet.Na ovom području se nalaze tri rezervata prirode: Zvezda planina, Brusnica i Karaula štula.
         Do Predovog krsta se može stiċi iz dva pravca, preko Rastišta i preko Zaovinskog jezera.
         Put preko Rastišta
         · brana Peruċac - ušċe Dervente ( 4,5 km)  deonica lošeg i uzanog puta na kom se nailazi na dva              tunela ( na 1,5 km i 2,5 km )
         ·ċe Dervente - Predov krst ( 12 km ) deonica puta na kome takodje se nailazi na dva tunela (               na 1km i 2 km od ušċa ) koja je loša do Rastišta, posle koga je kolovoz korektan.Na ovoj deonici se savladju visinska razlika od 770 m ( 300 - 1.070 m n.v.)
čċ
         Do Predovog krsta se može stiċi iz dva pravca, preko Rastišta i preko Zaovinskog jezera.
         Preko Rastišta
                 · brana Peruċac - ušċe Dervente ( 4,5 km)  deonica lošeg i uzanog puta na kom se nailazi na dva tunela       ( na 1,5 km i 2,5 km )
         ·ċe Dervente - Predov krst ( 12 km ) deonica puta na kome takodje se nailazi na dva tunela ( na 1km i 2 km od ušċa ) koja je loša do Rastišta, posle koga je kolovoz korektan.Na ovoj deonici se savladju visinska razlika od 770 m ( 300 - 1.070 m n.v.)
čċ
( na 1,5 km i 2,5 km )
         ·ċe Dervente - Predov krst ( 12 km ) deonica puta na kome takodje se nailazi na dva tunela ( na 1km i 2 km od ušċa ) koja je loša do Rastišta, posle koga je kolovoz korektan.Na ovoj deonici se savladju visinska razlika od 770 m ( 300 - 1.070 m n.v.)
čċ
         ·ċe Dervente - Predov krst ( 12 km ) deonica puta na kome takodje se nailazi na dva tunela ( na 1km i 2 km od ušċa ) koja je loša do Rastišta, posle koga je kolovoz korektan.Na ovoj deonici se savladju visinska razlika od 770 m ( 300 - 1.070 m n.v.)
čċ
( na 1km i 2 km od ušċa ) je loša do Rastišta, posle koga je kolovoz korektan.Na ovoj deonici se savladju visinska razlika od 770 m ( 300 - 1.070 m n.v.)
čċ
deonici se savladjuje visinska razlika od 770 m ( 300 - 1.070 m n.v.)
čċ
Preko Zaovinsko jezera
od jezera Krušcica
-makadamskim
putem koji
prolazi
pored dva rezervata prirode
CRVENE STENE i BILO.
U prvih trinaest kilometara
puta savladjuje se
visinska razlika od 550 m
( 900 - 1450 m), a onda
počinje spuštanje prema
Predovom krstu ( 1070 m n.v.)
u dužini od 6 km.

čċ
rezervat prirode
Kanjon DERVENTE
·
1325
·
·
Kozji rid
stiže se  do sela Jagoštica, okruženog kamenim liticama, velikim rezervatima i lovištima, najudaljenijeg sela u Nacionalnom parku.
mesto planinarskih staza.Makadmskim putem i šumskim stazama stiže se  do sela Jagoštica, okruženog kamenim liticama, velikim rezervatima i lovištima, najudaljenijeg sela u Nacionalnom parku.
Weather Forecast
Weather Forecast
Weather Forecast
Weather Forecast
rezervat prirode
BILO
rezervat prirode
CRVENE STENE
jezero
Krušcica
Baturski Rzav
Karaklijski Rzav
¬ Predov krst
19 km ( makadam)
Bilješke stene
rezervat prirode
ZVEZDA
rezervat prirode
BRUSNICA
Vitomirovac

1376
Veliki kraj

1235
1332
1305
1070
1440
1545
1591
1275
Smiljevac

1445
Velika glava

290 m ( n.v )
Predov krst
1675
Veliki Stolac

5,5
10
2
4
3
13
6
·
vidikovac
fotografije
rezervat prirode
pešačka staza
Mitrovac ®
O nama
marketing
uslovi
Users Online