Mitrovac centar


čċ
          Mitrovac, mesto  poznato  po dečijem odmaralištu.Do 1956. bio skoro nenaseljeno mesto kada ga je grupa prirodnjaka iz Akademije nauka izabrala za buduċe dečije letovalište zbog stabilne klime, čistog vazduha, velikog broja sunčanih sati i naročito „ruže vetrova“. Naime na Mitrovcu stalno pirka povetarac donoseċi čist vazduh iz okolnog nacionalnog parka Tara – 22.000 hektara uglavnom zimzelene šume.


Podrucje Tare

Panorama reke DrineZahvaljujuci specificnostima geografskog položaja, geološke podloge, klime i nadmorske visine bogatstvo flore Tare predstavlja gotovo trecinu vrsta flore Srbije. Identifikovano je preko 1.000 biljnih vrsta, 34 šumske i 19 livadskih asocijacija. Pocevši od najnižeg pojasa gde se javljaju šume jove i vrbe, sa promenom nadmorske visine smenjuju se zajednice sa hrastom kitnjakom, cerom i sladunom, potom zajednice belog i crnog bora, bukove zajednice do najvišeg pojasa gde se javljaju mešovite, raznorodne šume jele, smrce i bukve sa primesom ostalih lišcara. Ovo sve zajedno svrstava Taru u najbogatije i najvrednije šumske ekosisteme Evrope. Planina Tara obiluje biološkom raznovrsnošcu ptica i sisara. Do današnjeg dana su se održale 53 vrste sisara i 135 vrsta ptica
Zahvaljujuci specificnostima geografskog položaja, geološke podloge, klime i nadmorske visine bogatstvo flore Tare predstavlja gotovo trecinu vrsta flore Srbije. Indetifikovano je preko 1.000 biljnih vrsta, 34 šumske i 19 livadskih asocijacija. Pocev od najnižeg pojasa gde se javljaju šume jove i vrbe, sa promenom nadmorske visine smenjuju se zajednice sa hrastom kitnjakom, cerom i sladunom, potom zajednice belog i crnog bora, bukove zajednice do najvišeg pojasa gde se javljaju mešovite, raznorodne šume jele, smrce i bukve sa primesom ostalih lišcara, što sve zajedno svrstava Taru u najbogatije i najvrednije šumske ekosisteme Evrope.

Retke vrste biljaNajzastupljenije su zajednice smrce, jele i bukve koje cine preko 85% šumskih površina, a posebnu zanimljivost predstavlja jedinstvena šumotresava koja je poznata kao “tepih livada” na Crvenom potoku, gde je svoje stanište našla i Panciceva omorika. Pored “živog fosila” omorike, na Tari je stanište citavog niza prirodnih retkosti zakonom zašticenih kao: mecja leska, tisa božikovina, jeremicak, božur, lincura i druge.

Flora i fauna TareU kamenjarima, siparima i pukotinama stena brojnih klisura i kanjona Tare postoje prave botanicke retkosti Balkanskog poluostrva. Na planinskim pašnjacima i u šumama Tare mogu se naci retke i zašticene biljke kao što su derventski razlicak (Centaurea derventana), pcelinja trava (Stachys anisochila), monaški pucavac (Silene moanachorum), Panciceva poljska mlecika (Euphorbia subhastata), golocvetna mlecika (Euphorbia glabriflora).

Planinski masivi Tare su utocište za mnoge vrste ptica od kojih su neke potpuno istrebljene u vecem delu naše zemlje. U vodama Nacionalnog parka živi 37 vrsta riba: peševi, pastrmke, lipljani, štuke, šarani somovi, suncanice. Tri vrste ribe imaju posebnu vrednost za Nacionalni park i to su: potocna pastrmka, mladica i lipljanj.Fauna TareU Parku postoji oko i 135 vrsta ptica od kojih je posebno znacajan, na planini Zvezdi, veliki tetreb (Tetrao urogallus) poznat po svadbenoj pesmi. Medu srodnim vrstama tetreba posebno se izdvaja leštarka kojoj je ovo podrucje najbolje stanište kao i jarebici kamenjarki. Posebno obeležje faune Tare su ptice grabljivice: osicar (Pernis apivorus), orao zmijar (Circaetus gallicus), sivi soko (Falco peregrinus), suri orao (Aljuila chrysaetos). Planina Tara obiluje biološkom raznovrsnošcu sisara. Do danasnjeg dana su se odrzale 53 vrste sisara. Medu krupnim predstavnicima su medved, vuk, divokoza i divlja svinja. Prisutni su i predstavnici sitnih sisara i gmizavaca kao što je: šareni daždevnjak, mrmoljak, gatalinka, šumska kornjaca i poskok.

Ris, zašticena vrstaDuboki kanjoni i ocuvana vegetacija predstavljaju idealno stanište za mnoge životinjske vrste kao što su divokoza i medved ili sitni sisar alpska rovcica koji su u mnogim delovima Evrope retki ili vec išcezli. Pancicev skakavac je u životinjskom svetu simbol ove planine kao u biljnom Panciceva Omorika, cije je stanište samo na Tari te se smatra evropskim raritetom.


Panciceva omorikaPanciceva omorikaPanciceva Omorika, najznacajniji reliktni endemit ovog podrucja koji je pronašao i opisao dr. Josif Pancic postala je deo nacionalnog blaga i predmet interesovanja svetske naucne javnosti. Rasprostranjenost ove vrste je ogranicena samo na Taru i deo Zapadne Bosne u srednjem toku reke Drine. Radi toga, na celokupnom podrucju Nacionalnog parka izdvojeno je i zašticeno devet lokaliteta kao specijalnih rezervata prirode koji predstavljaju dragocena staništa omorike. U rezervatima se primenjuju najstrožije mere zaštite u cilju ocuvanja ove izuzetno znacajne prirodne retkosti.

Panciceva omorikaPanciceva Omorika naseljavala je u dalekoj proslosti sve kontinente pre smene ledenog i medjuledenog doba, a nakon miliona proteklih godina ponovo je otkrivena na lokalitetu okuke reke Drine izmedju Bajine Baste i Visegrada. Probudio ju je princ od botanike, dr. Josif Pancic, nakon 22 godine mukotrpnog traganja. Svet je bio ocaran ovim nacionalnim blagom, besmrtnoscu i lepotom “Usnule princeze”. Omorika predstavlja tercijalni relikt, endemicnu i jedinstvenu vrstu cetinara. Ovaj redak egzoticni primerak smatra se najlepsim cetinarom Evrope.

Panciceva omorikaOvo izuzetno vitko drvo, “Ledena lepotica” kako ju je sam Pancic nazvao, trazi specificne uslove zivota, pa ih tako ima samo u gustim i nepristupacnim delovima Tare i na liticama Drinskog kanjona gde ljudska noga retko kad kroci. Uz pomoc saveta strucnih ljudi, ljubaznosti mestana i turistickih vodica ovaj dekorativni cetinar svakako je dostupan ekspertima, kao i znatizeljnim pogledima posetilaca ovog predivnog krajolika.
Panciceva omorikaNaravno radi zastite i ocuvanja ovog rariteta Sumsko gazdinstvo u saradnji sa Institutom za sumarstvo u Beogradu podiglo je u Jelovoj gori prvu plantazu omorike u Srbiji. Prirodno obnavljanje je vrlo sporo i traje u proseku oko 20 godina. Plantaza trenutno ima oko 300 stabala, a kalem-grancice su uzete sa 24 elitna stabla Panciceve omorike.

Njen pronalazac, dr. Josif Pancic, rodjen je u selu Ugrine u Lici, 5. aprila 1814. godine. Zavrsio je osnovnu skolu u Gospicu, gimnaziju u Rijeci, filozofiju u Zagrebu, a medicinu u Pesti. Tu je i promovisan za doktora medicine 1. septembra 1843. godine. U Becu se upoznao sa Vukom Karadzicem i izrazio zelju da proucava floru tadasnje Knezevine Srbije. Kasnije, 1850. godine, kao najbolji poznavalac flore Srbije, primljen je za clana Drustva srpske slovesnosti, a zatim postavljen za redovnog profesora prirodnih nauka u Liceji Srbije, gde je ostao da radi do kraja zivota. Dr. Pancic je osnivac i prvi predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Nakon bogatog naucno-istrazivackog zivota preminuo je 25.februara 1888. godine. Omorika je u znak zahvalnosti ovom velikanu, od svog drevnog blaga, dala da se napravi kovceg i vecni pokrov.
1. Rezervat ZVEZDA sa ukupnom površinom od oko 2.000 ha predstavlja jednu od najznacajnijih i najinteresantnijih specificnih prirodnih sredina u našoj zemlji. Takode, to je i jedno od poslednjih staništa u Evropi veoma starih i izumrlih tercijernih biljnih vrsta medu kojima je Panciceva omorika, zelenika, blagajev likovac, tisa i druge. To je vrlo atraktivno, visokoplaninsko podrucje sa delovima kanjona Drine, kao najzapadniji deo Starovlaških planina u kompleksu planine Tare, sa jako izraženim grebenim vrhovima, duboko usecenim dolinama i uvalama.

2. Rezervat BRUSNICA površinom od 7,12 ha obuhvata pored stabala omorike i najstarije ostatke stare šume crnog bora (starosti oko 200 godina) koja je nekad prekrivala gotovo celo brdo Brusnice.

Planinska livada3. Rezervat KARAULA ŠTULA površine 5,50 ha nekada obrasla cistom sastojinom Panciceve omorike izgorela je u velikom šumskom požaru 1946. godine. Medutim, u meduvremenu došlo je do spontane obnove sastojine omorike koja sada dominira na ovom staništu.

4. Rezervat BILO na padinama Crnog vrha je mešovita sastojina Panciceve omorike i crnog bora na krecnjackoj podlozi.

5. Rezervat LJUTI BREG površine 13 ha predstavlja jedinstvenu zajednicu omorike i smrce kao i stanište 33 vrste zeljastih biljaka.

6. Rezervat CRVENE STENE koji obuhvata prostor od 42 ha spada medu najbogatijim nalazištem Panciceve omorike. Biljni pokrivac ovog rezervata je izuzetno bogat, sa 192 biljne vrste.

7. Rezervat POD GORUŠICOM površine 12 ha, na zemljištu koje se javlja samo izmedu pukotina stena, stanište je vegetacije koja predstavlja poslednje ostatke nekada bogate šume. U rezervatu postoji samo jedno stablo omorike, što jasno ukazuje na ranije sece ove retke vrste.

8. Rezervat CRVENI POTOK je jedinstveno stanište prašumskog tipa šumotresave sa omorikom i hidrofilnim vrstama, dok je zemljište duboko, masno, glinovito sa velikom kolicinom nerastvorenog humusa.

9. Rezervat RACANSKA ŠLJIVOVICA površine jednog hektara je jedno od redih zašticenih staništa na kome nije prisutna omorika. Bogati biljni pokrivac, izuzetno produktivne sastojine prašumskog tipa, poseduje 83 biljne vrste.specijaliteti už
   


čċ
          Od smeštajnih kapaciteta pored Dečijeg odmarališta tu je Lovački dom.Turističku ponudu upotpunjuje više ugostiteljskih objekata, prodavnica  kao i pošta, ambulanta i informativni centar Nacionalnog parka.
         U informativnom centaru površine od 240 metara kvadratnih, nalaze se izložbe prirodnih vrednosti biljnog i životinjskog sveta, kao i izložba kulturnog nasleda. U posebnoj prostoriji smeštena je etnološka izložba sa predmetima, stvarima, nošnjama naroda ovog kraja iz prve polovine prošlog veka.
           Na kilometar od Mitrovca se nalazi Prirodni rezervat najviše kategorije Crveni potok ili „Tepih livada“, a na 3 kilometra Rezervat prirode "Pod Gorušicom".Predivan vidikovac Banjska stena se nalazi na oko 6 kilometara do kojeg se dolazi makadamskim putem.čċ
Dečije odmaralište

čċ
         U informativnom centaru površine od 240 metara kvadratnih, nalaze se izložbe prirodnih vrednosti biljnog i životinjskog sveta, kao i izložba kulturnog nasledja. U posebnoj prostoriji smeštena je etnološka izložba sa predmetima, stvarima, nošnjama naroda ovog kraja iz prve polovine prošlog veka.čċ
Lovački dom


Mitrovac centar

čċ
INFO centar Nacionalnog parka

čċ
Opština Bajina Bašta
Nadmorska visina   1.070 m
Položaj 43° 26' 00" SGŠ
            19° 38' 35"  IGD
Površina km˛

- broj stanovnika  

Poštanski broj 31251
Pozivni broj 031


Šta videti

· Vidikovac Banjska stena           6 km
· Rezervat prirode Crveni potok  1 km
" Tepih livada "
· Rezervat prirode Pod gorušicom 4 km

Weather Forecast | Weather Maps | Weather Radar
¬povratak