Bjeluša
Mitrovac
Vežanja
Laziċi
Peruċac
Bajina Bašta ®
12 km
14
Tri jarbola
10
1
4,5
5
·
Milekiċ

1042
Kaludjerske bare ®
19 km
3,5
2,5
jezero
Kruščica
Karaklijski Rzav
¬ Predov krst
19 km ( makadam)
5
7
rezervat prirode
CRVENI POTOK
Vis
1326

1065
rezervat prirode
POD GORUŠICOM
rezervat prirode
CRVENE STENE
Jezero Peruċac
5,5
·
Djurdjevo brdo
1408

990
·
·
900
995
4
Bilje{ke stene
1225
·
300
·
1120

900 m ( n.v )
290 m ( n.v )
Weather Forecast
Weather Forecast
Weather Forecast
Weather Forecast
knjiga utisaka
Guestbook
početna
komentar
          Posle 14 kilometara od Peruċca, uz visinsku razliku od preko 700m, dobrim putem stiže se do Mitrovca.Blago zatalasana zaravan veličine 150 Ha, na nadmorskoj visini od 1.070 m, okružena je gustom šumom u kojoj dominiraju jela,smrča,bor i bukva.Nenaseljen do 1956.godine, turistička destinacija postaje izgradnjom Dečijeg odmarališta 1979.god.
         Mitrovac karakterišu hladne zime sa neznatnim kolebanjem temperature i jesen koja je toplija od proleċa. Sa 100 dana pod snegom i prosečnom debljinom pokrivača od 1 metar, 47 letnjih dana sa prosečnom dnevnom tempereturom od 16,6°C i srednjom godišnjom temperaturom od 7,5°C, klimatski uslovi su kontinentalno - planinski.
          Od smeštajnih kapaciteta pored Dečijeg odmarališta tu je Lovački dom.Turističku ponudu upotpunjuje više ugostiteljskih objekata, prodavnica  kao i pošta, ambulanta i informativni centar Nacionalnog parka.
          Informativni centar površine od 240 metara kvadratnih, nalazi  se izložbe prirodnih vrednosti biljnog i životinjskog sveta, kao i izložba kulturnog nasleda. U posebnoj prostoriji smeštena je etnološka izložba sa predmetima, stvarima,nošnjama naroda ovog kraja iz prve polovine prošlog veka.
           Na kilometar od Mitrovca se nalazi Prirodni rezervat najviše kategorije Crveni potok ili „Tepih livada“, a na 3 kilometra Rezervat prirode "Pod Gorušicom".Predivan vidikovac Banjska stena se nalazi na oko 6 kilometara do kojeg se dolazi makadamskim putem.



čċ
         Mitrovac karakterišu hladne zime sa neznatnim kolebanjem temperature i jesen koja je toplija od proleċa. Sa 100 dana pod snegom i prosečnom debljinom pokrivača od 1 metar, 47 letnjih dana sa prosečnom dnevnom tempereturom od 16,6°C i srednjom godišnjom temperaturom od 7,5°C, klimatski uslovi su kontinentalno - planinski.
          Od smeštajnih kapaciteta pored Dečijeg odmarališta tu je Lovački dom.Turističku ponudu upotpunjuje više ugostiteljskih objekata, prodavnica  kao i pošta, ambulanta i informativni centar Nacionalnog parka.
          Informativni centar površine od 240 metara kvadratnih, nalazi  se izložbe prirodnih vrednosti biljnog i životinjskog sveta, kao i izložba kulturnog nasleda. U posebnoj prostoriji smeštena je etnološka izložba sa predmetima, stvarima,nošnjama naroda ovog kraja iz prve polovine prošlog veka.
           Na kilometar od Mitrovca se nalazi Prirodni rezervat najviše kategorije Crveni potok ili „Tepih livada“, a na 3 kilometra Rezervat prirode "Pod Gorušicom".Predivan vidikovac Banjska stena se nalazi na oko 6 kilometara do kojeg se dolazi makadamskim putem.



čċ
neznatnim kolebanjem temperature i jesen koja je toplija od proleċa. Sa 100 dana pod snegom i prosečnom debljinom pokrivača od 1 metar, 47 letnjih dana sa prosečnom dnevnom tempereturom od 16,6°C i srednjom godišnjom temperaturom od 7,5°C, klimatski uslovi su kontinentalno - planinski.
          Od smeštajnih kapaciteta pored Dečijeg odmarališta tu je Lovački dom.Turističku ponudu upotpunjuje više ugostiteljskih objekata, prodavnica  kao i pošta, ambulanta i informativni centar Nacionalnog parka.
          Informativni centar površine od 240 metara kvadratnih, nalazi  se izložbe prirodnih vrednosti biljnog i životinjskog sveta, kao i izložba kulturnog nasleda. U posebnoj prostoriji smeštena je etnološka izložba sa predmetima, stvarima,nošnjama naroda ovog kraja iz prve polovine prošlog veka.
           Na kilometar od Mitrovca se nalazi Prirodni rezervat najviše kategorije Crveni potok ili „Tepih livada“, a na 3 kilometra Rezervat prirode "Pod Gorušicom".Predivan vidikovac Banjska stena se nalazi na oko 6 kilometara do kojeg se dolazi makadamskim putem.



čċ
          Od smeštajnih kapaciteta pored Dečijeg odmarališta tu je Lovački dom.Turističku ponudu upotpunjuje više ugostiteljskih objekata, prodavnica  kao i pošta, ambulanta i informativni centar Nacionalnog parka.
         U informativnom centaru površine od 240 metara kvadratnih, nalaze se izložbe prirodnih vrednosti biljnog i životinjskog sveta, kao i izložba kulturnog nasleda. U posebnoj prostoriji smeštena je etnološka izložba sa predmetima, stvarima, nošnjama naroda ovog kraja iz prve polovine prošlog veka.
           Na kilometar od Mitrovca se nalazi Prirodni rezervat najviše kategorije Crveni potok ili „Tepih livada“, a na 3 kilometra Rezervat prirode "Pod Gorušicom".Predivan vidikovac Banjska stena se nalazi na oko 6 kilometara do kojeg se dolazi makadamskim putem.



čċ
rezervat najviše kategorije Crveni potok ili „Tepih livada“, a na 3 kilometra Rezervat prirode "Pod Gorušicom".Predivan vidikovac Banjska stena se nalazi na oko 6 kilometara do kojeg se dolazi makadamskim putem.



čċ
         Kolovoz nastavlja prema jezeru Zaovine a na raskrsnici " Tri jarbola " put se odvaja levo za branu Laziċi i Vežanju a desno za branu i jezero "Krušcica"i Bjelušu.
         Od jezera "Krušcica" makadamskim putem automobilom se može stiċi do lokaliteta Predov krst,
savladjujuċi planinski vis od 1.440 m




čċ
       Od jezera "Krušcica" makadamskim putem automobilom se može stiċi do lokaliteta Predov krst ( 19 km ),savladjujuċi planinski vis od 1.440 m.




čċ
Mitrovac
fotografije
vidikovac
Kozja
stena
Omar

1286
Vitomirovac
1376
rezervat prirode
BILO
Baturski Rzav
Derventa
1060
Mitrovac
rezervat prirode
pešačka staza
Mokra Gora ®
¬ Predov krst
smeštaj vikendice
O nama
marketing
uslovi
Users Online